• enillydd
  • slide-5-water

Datblygiadau egni gwledig yng ngogledd-orllewin Cymru

Menter gymdeithasol yw DEG sy’n cefnogi gwaith a wneir gan gymunedau ar draws gogledd-orllewin Cymru i helpu’r ardal i ymdopi’n well â’r cynnydd parhaus ym mhrisiau tanwyddau ffosil ac i wella’r amgylchedd naturiol.

Mae gwaith DEG…

…yn rhoi’r wybodaeth, yr uchelgais a’r hyder i gymunedau afael yn eu dyfodol.

Mae DEG yn hwyluso…

…rhwydwaith o grwpiau ynni cymunedol yng Ngwynedd, Môn a Chonwy.

Mae DEG yn dweud wrth bobl…

…beth sy’n bosibl, beth a weithiodd yn dda mewn rhannau eraill o’r ardal ac arferion gorau gan grwpiau ynni cymunedol ar draws Prydain.

 

Gwefan gan WP Websites Wales.