Ein Cymuned

Yn DEG credwn bod gweithredu cymunedol yn heintus. Wrth i un gymuned weld beth mae cymunedau eraill o’i chwmpas wedi ei wneud, byddant yn dal yr haint ac yn fwy tebygol o weithredu eu hunain. Am y rheswm yma, credwn ei bod yn bwysig rhannu straeon am weithredu cymunedol. Rydym yn gwneud hyn yn ein digwyddiadau, mewn astudiaethau achos ac yn ein gwaith ymchwil. Rydym hefyd yn datblygu map o grwpiau ynni cymunedol yng Ngogledd Orllewin Cymru.

Y map isod yw ein hymgais ni i ddal rhai esiamplau o weithredu ynni cymunedol yn ein hardal ni. Cliciwch ar y pinnau i weld rhagor o fanylion am y fenter ynni gymunedol yn y lleoliad hwnnw. Os gwyddoch am esiampl arall a ddylai fod ar y map anfonwch e-bost i post@DEG.cymru.

 

Gwefan gan WP Websites Wales.